SAL7322, Act: R°98.5 (51 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°98.5  
Act

Transcription

2019-12-02 by kristiaan magnus
Van henricken van geest/
Tvo(n)nisse tusschen h(er)janne boxhoe(re)n ridde(r) in deen sijde en(de) henr(icke) van geest/
in dande(re) als van seke(re)n goeden die pant wae(re)n des scolasters van hugarden/
gelege(n) inde ghelente van geest en(de) gyseyne ville was uutgedraghen met/
desen worden dat sij malcande(re)n voldoen souden nae inhouden der vorw(er)den/
gelijc de voirs(creven) henr(ic) sijne(n) eedt gedaen heeft P(rese)ntib(us) egidio rike will(el)mo/
lomb(ar)t judoco absoloens et henrico vroede scab(inis) lov(aniensibus) oct(obris) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts