SAL7322, Act: V°122.2 (64 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act

Transcription

2019-12-31 by kristiaan magnus
Item willem vand(er) spicken en(de) geert van meere van lae(re) die beclaeght/
wae(re)n van lijsbette(n) vand(er) spicken te weten elc van hen voir hondert/
vrancr(ijx) crone(n) en(de) op heden dach hadden sijn biden scepen(en) van loven(e)/
ter manisse(n) smeyers vand(er) voirs(creven) clagen verweert gewijst cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts