SAL7322, Act: V°178.4 (96 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°178.4  
Act

Transcription

2020-01-06 by kristiaan magnus
Van matheuse/
kymps/
Tvo(n)nis tusschen mattheuse kymps die ov(er)mids vo(n)nis van scepenen brieven/
van loven(e) beleidt is tot den goeden jans cloest(er)mans in deen side ende reyne(re)n/
den gouwe(re) ende janne den gouwe(re) die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) beleidt sijn tot den goegen gheert straesborchs in dande(re)/
Was uutgedragen met desen worden dat de voirs(creven) mattheus kymps/
sijn v(er)meets wael volcomen is ende dat hem ende sinen beleide de goede/
volgen sullen P(rese)ntib(us) egidio rike will(el)mo lomb(ar)t judoco abs(oloens) joh(ann)e de borch(oven)/
iunio(r)e et henr(ico) vroede scabinis lov(aniensibus) dec(embris) xxiii anno xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts