SAL7322, Act: V°270.3 (130 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°270.3  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Item vranck de witte [van wincsele] es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) ende/
heeft genomen en(de) bekent dat hi genomen heeft van gielij/
janne vanden huffle en(de) henricke van mulke alsulken vierde schoef/
alse peter wilen vanden huffle houdende was aen x dachmael/
lants gelegen ten bossche inde p(ro)chie van wincsele Te houden/
en(de) te hebben van halfm(er)te neestcome(n)de enen t(er)mijn van xii/
jae(re)n langc deen na dand(er) sond(er) middel volge(nde) elx jaers/
hie(re)n bynnen om xvii molevate rogs goet en(de) payabel d(er) maten/
van loven(e) alsulx als op de voirs(creven) goede jaerlix wassen sal te s(in)[te]/
andries misse appostels te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
haenw(ijc) velde m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts