SAL7322, Act: V°274.4 (132 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°274.4  
Act

Transcription

2019-12-19 by kristiaan magnus
It(em) jan wynge natuerlic soen jans van wynghe van campenh(out)/
als man van buyten die beclaeght was van goerde van wy(n)ge/
gehete(n) darijs voe(r) c vrancr(ijx) crone(n) en(de) op hede(n) dach hadden/
daer de voirs(creven) goert niet come(n) en es soe es de voirs(creven) jan van/
wynge natuerlic bijden h(ere)n scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n) smeyers/
ver vand(er) voirs(creven) clage(n) verweert gewijst p(rese)ntib(us) rike abs(oloens) borch(oven)/
iunio(r)e haenw(ijc) vroede velde scab(inis) lov(aniensibus) m(ar)tii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts