SAL7322, Act: V°346.6-R°347.1 (160 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°346.6-R°347.1  
Act

Transcription

2019-12-19 by kristiaan magnus
It(em) jacob gruwel mychiel crabbe henric pichose en(de) henric my(n)ne robeerts sone was/
sijn comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) hebbe(n) genomen en(de) bekent dat sij genome(n)/
hebbe(n) van vrancke(n) vanden b(er)ghe [p(ro)cureerd(er) en(de) pachtene(r) scloest(er)s van corby] de thiende [selfs] scloest(er)s van corbey gelege(n) tusschen b(er)them/
en(de) cortbeke ov(er)dile gelijc jan de vos en(de) symoen wilen van screyb(er)ge de voirs(creven) thiende voirtijts/
gehoude(n) hebben Te houde(n) en(de) te hebben van s(in)[te] jans misse bap(tis)[te(n)] naest comen(de) ene(n) t(er)mijn/
van vi jae(re)n lang deen nae dand(er) staphans volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n) om xxix mudde/
rogs en(de) ii mudde tarwen xxix mudde evene(n) en(de) ii mudde ghersten elx g corens/
goet en(de) payabel der maten van loven(e) alsulx als vand(er) voirs(creven) thiende(n) come(n) sal te s(in)[t] andr(ies)/
misse apost(els) te bet(alen) en(de) te loven(e) inde h(er)berge svoirs(creven) cloest(er)s te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Behoudelic dien waert alsoe dat vrancken/
of den thiendene(re)n voirs(creven) vand(er) voirs(creven) thiende(n) geliefde te scheyden [ten eynde vande(n) iersten drien jae(re)n] dat sij dat selen mogen doen/
/ en(de) de ghene die scheyde(n) woude soudt den ande(re)n een half jaer te voe(re)n seggen/
haenwijc vroede maii xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts