SAL7322, Act: V°349.1 (162 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°349.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Item henrick pet(er)s van willebri(n)gen es come(n) in jegewoirdich(eit) d(er)/
scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van h(e)ren ja(n)ne dvan donchern prioer van bierbeke een/
ca(m)me met hoe(re) toebehoirte(n) uutgescheide(n) ene(n) beemt neve(n) de voirs(creven)/
ca(m)me liggende en(de) de opgaende boeme de welke de voirs(creven) h(er)jan behoude(n)/
sal toebehoe(re)nde den p(ri)oerscape van bierbeke gelege(n) te bierbeke bijde/
kerke ald(aer) tussche(n) de goede m(ar)griete(n) vand(er) moelen en(de) de goede jans/
vande(n) putte Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van s(in)t jansmisse [bapt(is)[ten]] neestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van drien jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) te wete(n) alle [telker] weken [hie(re)n by(n)nen] o(m)me xxiiii potte hoppe(n) alsulker als/
hij inde voirs(creven) ca(m)me bruwen sal te betale(n) den voirs(creven) h(e)ren janne den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine(n) als v(er)volghde schout It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) (her)jan den voirg(enoemden) henr(icke) pet(er)s de cupe(n) vand(er)/
voirs(creven) ca(m)men wat(er)vast leve(re)n sal en(de) ten ingaen vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
en(de) soe salse de voirs(creven) henr(ic) late(n) te sijne(n) uutgaen Oic es vorw(e)rde/
dat de voirs(creven) henr(ic) den voirg(enoemden) h(e)ren ja(n)ne leve(re)n sal eens by(n)nen den/
voirs(creven) t(er)mine xviii mudde(n) gersten goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(e)/
want hem die de voirs(creven) h(er) jan geleent heeft int yerst vanden/
voirs(creven) t(er)mine En(de) des es [sijn] borge(n) des voirs(creven) henr(ix) als p(ri)ncipael/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesceide(n) en(de) elc voir al geert moys/
van meld(er)t wout(er) alite(n) van willebringen henr(ic) thijs van willebri(n)ge(n)/
en(de) willem swijns et p(ri)m(us) rike borch(oven) iunior maii xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts