SAL7322, Act: V°363.7 (166 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°363.7  
Act

Transcription

2019-12-27 by kristiaan magnus
Item vande(n) voirs(creven) scoutbrieve es gevorw(er)t voe(r) scepen(en) voirs(creven) dat s hij sal bliven/
liggende ond(er) de clercke ene(n) t(er)mijn van tween jae(re)n lang in alsulk(er) voege(n) dat/
ten eynde vande(n) tween jae(re)n men de(n) voirs(creven) scoutbr(ief) geven sal den voirs(creven) ja(n)ne del tour/
het en wae(re) dats de selve jan del tour by(n)ne(n) den voirs(creven) tween jae(re)n noedelinge te doen/
hadde om sijn goede te bescudde(n) [en(de) oft dat geviele] soe heeft de voirs(creven) jan del tour gheco(n)senteert datme(n)/
geve(n) sal den voirscr(even) jorijs van crehain o(m)me d(aer) mede dbeleit te doen(e) en(de) de goede/
te bescudde(n) en(de) dat gedaen ten eynde vande(n) voirscr(even) ii jae(re)n datme(n) dan den voirs(creven) scoutbr(ief) en(de)/
oic dbeleidt op dat gedaen wae(re) den selve(n) ja(n)ne del tour ov(er)geve(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts