SAL7322, Act: V°378.1 (171 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°378.1  
Act

Transcription

2019-12-26 by kristiaan magnus
Van janne van crekelsberge/
Tvo(n)nisse tusschen janne van crekelsberge en(de) ja(n)ne vande(n) vinckenpoele/
van arschot die ov(er)mitds vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt/
sijn tot den goeden willems wilen van crekelsberge in deen zijde en(de)/
ja(n)ne van crekelsberge des voirs(creven) wilen willems sone vande(n) yersten/
bedde ende ja(n)ne opte brugge sijnen swag(er) in dand(er) sijde Was/
uutgedragen met desen woirden nae uutsprake nae antw(er)de/
en(de) nae thoenisse dat de stock goede vande voirscr(even) wile(n) wille(m)me/
van crekelsberge also wale de eyghen goede als derfgoede den/
voirs(creven) ja(n)ne van crekelsberge vanden yersten bedde en(de) sijne(n) swag(er)/
volgen selen Ende als vanden vliegenden erve wijsde(n) sij en(de) sette(n)/
met hoe(re)n vo(n)nisse beyde de voirs(creven) p(ar)tien int sterfhuys aldair deen/
jegen den ande(re)n dair af recht te nemen en(de) te gheven P(rese)ntib(us)/
eg(idio) rike judoco abs(oloens) gerar(do) de haenwijc henr(ico) vroede en(de) arnoldo/
vande(n) velde scabinis lovan(iensibus) junii xix a(n)no xiiii[c] xxviii[no]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts