SAL7322, Act: V°72.4 (32 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°72.4  
Act

Transcription

2019-12-23 by kristiaan magnus
Van goerde adelen/
Tvo(n)nisse tusschen goerde adelen in deen side en(de) lodewike van ha(m)me/
in dande(re) alse van huyse en(de) hove gelegen inde hoelstrate tusschen/
de goede thomaes bosschart en(de) jacops vander vesten was uutged(ra)gen/
met desen worden dat de voirs(creven) gord adelen bliven soude inde voirs(creven)/
goede also verre alst noch voir de scepen(en) come(n) is P(rese)ntib(us) egidio/
rike will(el)mo lomb(ar)t judoco abs(oloens) joh(ann)e de borch(oven) iunio(r)e ger(ardo) de haenw(ijc)/
henr(ico) vroede et arnoldo vande(n) velde scabinis lov(aniensibus) sept(embris) vi[a]/
a(n)no xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts