SAL7322, Act: V°84.5 (37 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°84.5  
Act

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Van janne van dormale van outhev(er)le/
Tvo(n)nisse tusschen jan van dormale wonen(de) te outhev(er)le in deen side en(de) gielise/
den moer in dande(re) van seke(re)n goeden gelegen te outhev(er)le in veel stucke(n) aldair/
die de voirs(creven) gielijs aensprac en(de) yesch te hebben Was uutgedragen met/
dese woirden nae aensprake antw(er)de thoenisse en(de) nae de scepen(en) brieve die de/
voirs(creven) jan van dormale dede lesen dat alsulken aensprake als de voirs(creven) gielijs/
de moer ten voirs(creven) janne van dormale wert gedaen hadde den selve(n) janne aen/
sijn goede gheen onstade doen en soude alsoe v(er)re als de kynde(re) reyniers wilen/
van holsbeke vande(n) selve(n) goeden in gheenre possessien geweest en hebben noch/
hanteringe d(aer) af gehad en hebben P(rese)nt(ibus) rike lomb(ar)t abs(oloens) borch(oven) iunior haenw(ijc)/
vroede velde sept(embris) xx[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts