SAL7323, Act: R°269.1 (114 of 152)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1429-04-16

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Van janne vanden scrieke/
Tvo(n)nisse tusschen arnde lobbe en(de) janne gheenmans in deen sijde en(de) janne/
vanden scrieke sente pet(er)s man van loeven(e) in dande(re) Als van dien dat de voirs(creven) arnt/
lobbe ende jan gheenmans meynden dat de voirs(creven) jan vanden scrieke hen grotelic/
te cort gedaen hadde in dien dat hij te hoe(re)n jaergedinge niet comen en was/
dair op dat hij hem verantwerde en(de) seyde dat hij om sijn come(n)scap uut was/
met sijne(n) wagen en(de) perden als een voirman ov(er) dlant vae(re)nde ter vunten te/
loven(e) en(de) elde(r) [en(de)] op dien tijdt sijn vermoege(n) dair toe dede aldair te tide te come(n)/
en(de) dat hijt om negheenre saken wille en liet hen van hoe(re)n tsijse oft rechte te/
verren dan dat hij niet eer gecome(n) en conste en(de) des boet hij sijne(n) eedt Was/
uutgedragen met desen worde(n) dat de voirs(creven) jan vande(n) scrieke sijne(n) eedt doen/
soude ind(er) manie(re)n dat hij gebode(n) hadde en(de) dair mede ghestaen dair de/
selve jan vande(n) scrieke al bereet toe was en(de) leide hant op de heylighen/
alsoe dat doen arnt lobbe en(de) jan gheenmans voirs(creven) den voirs(creven) ja(n)ne vanden/
scrieke svoirs(creven) eedts guetlic verdroeghen P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchoven/
ludovico roelants joh(ann)e de oppendorp et walt(er)o pynnoc iunio(r)e ho(mini)b(us) tamq(uam)/
homi(ni)b(us) s(an)c(t)i pet(ri) lovan(iensis) april(is) xvi
Contributorshelga peeters
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-03 by Jos Jonckheer