SAL7323, Act: V°314.1 (137 of 152)
Search Act
previous | next
Act V°314.1  
Act
Date: 1429-05-29

Transcription

2020-01-12 by helga peeters
Item h(er) wout(er) moelgart proefst scloesters van s(in)[te] gheertrud(en) te loven(e) es/
come(n) in jeghewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft mechtich gemaect woute(re)n/
vanden moerte(re) [mortelman] te vervolgen(e) en(de) te eysschen inde banc voe(r) meye(r) en(de) late des/
jonche(re)n van walne [voelne] te rillaer alsulken vo(n)nis als den voirs(creven) proefst d(aer)/
aengewijst is ov(er) gielijs op de [brugge die men heet jolijns] alse vand(er) boschtienden en(de) d(aer) toe alle/
dat te doen dat de voirs(creven) proefst selve soen [doen] soude moghen [of hi jeg(enwoirdich) wae(re)] Voert heeft/
mechtich gemaect de voirs(creven) proefst den voirs(creven) woute(re)n te mane(n) teyschen/
en(de) tonslane [tontfaen] aen alle die [en(de)] yegewelke p(er)sone te vors(creven) rillaer voerg(enoemt)/
alsulken bosch tyende als hem gevallen is aen alrehande p(er)sone en(de)/
goede bynne(n) rillaer gheseten en(de) gheleghen de sculders d(aer) af quijt/
te schelden en(de) alle zaken voert te doen die hij selve doen soude/
moghen Promitt(ens)sat(is) [ratu(m) duren(de) tot sine(n) wed(er)roepen] roel(ants) opp(endorp) maii xxix
Contributorshelga peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-21 by Jos Jonckheer