SAL7323, Act: V°74.5 (42 of 152)
Search Act
previous | next
Act V°74.5  
Act
Date: 1428-09-25

Transcription

2020-01-05 by helga peeters
Item es vorw(er)de tusschen colijne en(de) jacob voirs(creven) dat de voirs(creven) brieve/
selen blive(n) liggende ond(er) de clercke ene(n) t(er)mijn van seve(n) jae(re)n/
langc neestvolgen(de) in alsulker voege(n) want de voirscr(even) jacob jacob den/
voirs(creven) colijn sculdich es bij [xx] g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) dat de selve jacob den/
voirs(creven) colijn jaerlix te kersmisse [xx g(ri)pen daer af betalen sal maer waert alsoe dat jacob voirscr(even) den vors(creven) colijn de vors(creven) xx gripen jaerlix te kersmisse] niet en betaelde datme(n) den voirscr(even)/
colijn metde(n) voirs(creven) brieve(n) behulpe(n) soude dat hij aen de voirs(creven) goede/
het sij met vercope(n) of and(er)s nae d(er) stat recht de voirs(creven) xx g(ri)pe(n) jaerlix/
bij jaer due(re)nde verhalen soude Ende w(ar)t alsoe dat de voirscr(even) jacob/
den voirs(creven) colijn de voirs(creven) xx g(ri)pe(n) jaerlix vii jaer lanc wael betaelde Soe es vorw(er)de dat alst tvoirs(creven) vii[ste] pay(ment) bet(aelt) sal sijn datme(n) dan de voirs(creven)/
jacob de voirs(creven) br(ieven) vand(er) goedinge(n) geheelic en(de) al ov(er)geve(n) sal sonder/
argelist cor(am) eisd(em)
Contributorshelga peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-12 by Jos Jonckheer