SAL7325, Act: R°434.1 (209 of 221)
Search Act
previous | next
Act R°434.1  
Act
Date: 1431-06-09

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Van henricke voet ende/
janne nute/
Tvonnisse tusschen janne van uuthem diemen heet nuten van arschot die voir/
meyere ende scepen(en) van loeven(en) gegoet en(de) geerft es in drie dach(mael) beemts gelege(n) tarscot/
inde lange beemde tusschen de goede henrix opte brugge en(de) scloesters van s(in)[te] gertruden/
van loeven(en) van janne gords diemen heet luyten die overmidts vonnisse van scepen(en) br(ieve)/
van loeven(en) hem bekent van henricken voet beleyt was totten goeden des selfs henrix/
voet voirscr(even) in deen sijde ende daneel voet die overmidts vonnisse van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) beleidt is totten goeden meester peters voets sijns vaders brued(er) des voirs(creven)/
henrix voets in dande(re) Alse vanden drien dach(mael) beemts voirscr(even) d(aer) af dat de voirs(creven)/
daneel inden name van sijnen voirs(creven) vad(er) eysschende is de helcht alse voir sijns/
vaders kijnsgedeelte Was uutgedragen met desen woirden dat den voirs(creven) daneele/
en(de) sijnen beleyde de helcht vanden voirs(creven) dien dach(mael) beemts volgen soude en(de) want/
dair inden rechte testamenten geruert waren Soe lieten de scepen(en) [die] gaen d(aer) sij sculdich/
we(re)n te gaen P(rese)ntibus joh(ann)e de borchoven iudoco abs(oloens) walt(ero) pynnoc iuniore et goess(uino)/
ouderogge scab(inis) lovanien(sibus) junii ix
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-05 by kristiaan magnus