SAL7326, Act: V°130.2-R°131.1 (87 of 264)
Search Act
previous | next
Act V°130.2-R°131.1  
Act
Date: 1431-11-12

Transcription

2019-03-26 by eugenia knops
Ende es bleve(n) en(de) gevallen den voirs(creven) willem hekerlinc voir tvierdel/
vande(n) voirs(creven) goede(n) in sijn deylinge een derdel vande(n) voirs(creven) hove/
gelikerwijs dat belege(n) es tussce(n) een derdel vande(n) selve(n) hove dat/
den voirs(creven) ja(n)ne tyerens in sijn deylinge gevallen es en(de) de goede/
goessens vand(er) voere(n) te gade(r) met ene(n) vande(n) voirs(creven) tween huyse(n)/
en(de) de helcht vande(n) voirs(creven) hoefken tot den voirs(creven) ii huysen behoe(re)nde/
d(aer) af dat den voirs(creven) ja(n)ne tyerens een derdendeel en(de) ja(n)ne tyerens/
den jonge(n) sijne(n) sone dand(er) twee derdendeel vande(n) voirs(creven) huyse en(de)/
dand(er) helcht vande(n) selve(n) hoefken in hoir deylinge gevallen sijn/
met den tween sessten gedeelte(n) vand(er) helcht vande(n) voirs(creven) hoefken
//
gelegen inde voirs(creven) donckerstrate opte voere op terdendeel vanden/
tween crone(n) erfs tsijs en(de) terdendeel van eend(er) crone(n) lijfpensien voirscr(even)/
en(de) oec de helcht van vi s(cellingen) outs tsijs en(de) de helcht van vi l(i)b(ra) viii/
l(i)b(ra) payme(n)ts bors gelts d(aer) af jairlix te betalen Ende es vorwarde dat/
de voirs(creven) willem hekerlinc hebben sal dnutscap p(ro)fijt en(de) sijne(n) wech vier/
voete breet neve(n) de haghe en(de) derve des voirs(creven) jans tyerens tot den/
voirs(creven) putte ter minster scade(n) [welke deylinge (et)c(etera)] lye(mingh)[en] abs(oloens) no(vembris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer