SAL7326, Act: V°410.3 (254 of 264)
Search Act
previous | next
Act V°410.3  
Act
Date: 1432-06-16

Transcription

2019-03-19 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat giel(ijs) vande(n) beemde van bincke(m) molde(r) es come(n) in/
jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genomen heeft jeg(en)/
h(ere)n janne van vileer vande(n) eynde monic scloest(er)s van vileer meest [der porten] van velpe de molen des/
selfs cloest(er)s geleg(en) te roesbeke te houden en(de) te hebben van kersmisse lestleden ene(n)/
t(er)mijn van vi jae(re)n lang elx jaers dae(re)nby(n)nen o(m)me xx sacke [harts] corens goet en(de)/
payabel der maten van thiene(n) en(de) iii hy(n)nen te betalen te wete(n) tvierdel d(aer) af/
te halfm(er)te tvierdel te s(in)[t] jans misse tvierdel te s(in)[t] remeys misse en(de) dleste vierdel/
met den hy(n)ne(n) te kersmisse jaerle en(de) te loven inde h(er)berge svoirs(creven) cloest(er)s op den/
sold(er) ald(aer) te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout It(em) sal de voirs(creven) molen[ne(r)] sal de molen houde(n) van ca(m)me en(de) van spillen de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) sal de selve(n) molne(r) b de beke en(de) grechte(n) houde(n) en(de) doen/
vaghen op sinen cost als by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mijn te doen sal sijn H(ier) af sijn borghe(n)/
des voirs(creven) molne(re)n als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheyde(n) en(de) elc voir al/
arnt van nyvele van kerke(m) en(de) wille(m) vande(n) beemde brued(er) svoirs(creven) giel(ise) et p(ri)m(us)/
hug(ar)d(en) voshe(m) junii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-13 by Jos Jonckheer