SAL7327, Act: R°350.3 (240 of 278)
Search Act
previous | next
Act R°350.3  
Act

Transcription

2020-01-18 by Jos Jonckheer
Item cont sij allen liede(n) dat h(er) jan vande(n) eynde monic scloest(er)s va(n)/
vileer en(de) meest(er) van velpe es come(n) in jeg(enwoirdichei)t en(de) heeft geg(even) en(de)/
bek(ent) dat hi geg(even) heeft van svors(creven) cloest(er)s wegen ja(n)ne reynuwart [va(n) nethen(en)] en(de)/
jorijs sine(n) sone de wy(n)nende lande [en(de)] beemde met den tsijs d(air) toe behoe(re)nde/
gelegen te nethene(n) en(de) d(air) omtrent Te houden te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen/
van halfm(er)te dat was int jaer [xiiii[c]] xxxi ene(n) t(er)mijn va(n) neghen ja(r)en/
lang deen na dand(er) d(air) nae sond(er) middel volg(ende) elx jaers dae(re)nbi(n)nen/
op den tsijs en(de) co(m)mer d(air) uut gaende t(er)min(is) de(bi)[t(is)] p(er)sol(vendis) et voert meer/
om negheen mudden harts corens pacht van nethene(n) goet ende/
payabel d(er) maten van loeven(e) te s(int) andr(iesmisse) apost(els) te betalen en(de) te lov(en)/
inde herb(er)ge des vors(creven) godsh(uys) te leve(re)n [It(em) om iiii oude vrancr(ijcx) crone(n) oft de werde d(air) af te s(int) m(er)tens misse te bet(alen)] den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telk(en)/
t(er)mine als v(er)volghde scout Item es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)nen/
de vors(creven) lande wel en(de) loflic wy(n)nen en(de) w(er)ven selen den vors(creven) t(er)mijn/
duer(ende) gelijc reengenoete(n) en(de) de grechte en(de) wat(er)leyen wael en(de) loflic/
ruymen en(de) vaghen den selve(n) t(er)mijn duer(ende) kersmake(re) boys maii vi
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts