SAL7327, Act: R°361.1 (251 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°361.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by Jos Jonckheer
Van jammart daire/
Tvonnise tusscen janmarde daire in deen zijde en(de) janne doude van/
antwerpen in dande(re) alse van xxxiii l(i)b(ra) groete brab(ants) vi gripen voir/
elc l(i)b(ra) groete gerekent die de voirscr(even) ja(m)mart den voirs(creven) janne doude/
eysschende was de welke de selve jan also ja(m)mart dede opdoen hem/
geloeft hadde alse den huwelic getracteert en(de) gemaect was tusscen/
janne van ned(er)velt en(de) marien sijn wijf docht(er) des voirscr(even) ja(m)marts/
dair af dat de selve jan doude meynde dat hij den voirscr(even) ja(m)mart/
wael betaelt ende vernueght hadde also hij boet te bewisen was/
gewijst ende uutgedrage(n) met desen woirden nae aensprake nae/
antwerde en(de) nae thoenisse van beyde den p(ar)tien en(de) nae al dats/
voir hen come(n) was dat de voirscr(even) jan doude vanden lxxv crone(n)/
gestaen sal met alsulken bewijsenisse als hij gedaen heeft ende/
den selven ja(m)marde vand(er) ov(er)baten genoegh doen en(de) dat gedaen/
eest dat de voirs(creven) jan doude den voirg(enoemde) janne van ned(er)velt yet/
aen te spreken heeft dat hij dat doen mach met den rechte/
P(rese)ntib(us) nycholao kersmake(re) geldulpho rogghe gerardo de haenw(ijc)/
dynonisio boys et arnoldo vande(n) velde scab(inis) lov(aniensis) maii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts