SAL7327, Act: R°364.1 (253 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°364.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by Jos Jonckheer
Van joffrouwe marien wedewe/
arnts wilen vander eyken/
Op den dach van heden es comen inden rechte inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) joffrouwe marie wedewe arnts wilen vand(er) eyken/
die ov(er) vele ja(r)e voirleden ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van lov(en)/
beleidt es geweest tot allen den goeden beruerlic en(de) omberuerlic/
jans vand(er) eyken van saventhen brued(er)s des voirs(creven) wilen arnts swag(er)s/
der selv(er) joffr(ouwe) marien ende heeft inden rechte doen lesen hoe(re)n/
voirs(creven) beleidt brieff versuekende datmense houden woude in hoe(re)n/
beleide vanden goeden hier nae genoempt die wa(r)en des voirs(creven)/
jans vand(er) eyken Te weten vanden hove met den wate(re)n met/
den wynne(n)den lande en(de) allen sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) bynnen/
de p(ro)chien van zaventhen tusschen de goede des he(re)n van zaven/
then en(de) wouters vand(er) noet ende willems van ophem ende/
oec dair omtrent also dat de he(re)n scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers wijsden voir een vo(n)nisse datmen der voirs(creven) joff(rouwe)/
marien vanden voirscr(even) goede(n) houden soude in hoe(re)n beleide also verre/
alst noch voir hen come(n) was P(rese)ntib(us) henr(ic)[co] de calstr(is) nychol(ao)/
kersmake(re) geld(ulpho) rogge gerardo de haenwijck et dyonisio boys scab(inis)/
lovan(iensis) maii xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts