SAL7327, Act: V°249.1 (171 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°249.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
It(em) coel vande(n) steenweghe soen coels wilen vande(n) steenwege/
es come(n) in jeg(ewoirdicheyt) d(er) scep(enen) van loven(e) en(de) heeft genomen en(de)/
bekent dat hij genome(n) heeft van katlinen sijnre moed(er) die/
wijf was des voirs(creven) wilen coels thof des voirs(creven) kat(linen) met/
den wynne(n)den lande d(aer) aen gelege(n) beemde(n) eeusselen en(de) allen/
sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) terpse Te houden en(de) te hebben/
van [van sent jans misse bap(tis)[ten] naistcomen(de)] also lange als de voirs(creven) kat(line) leve(n) sal en(de) niet lang(er)/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om drie mudde rogs en(de) een/
mudde gh tarwen elx coe(re)ns goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
van lov(en) te sente andr(ies) misse ap(oste)l(s) te bet(alen) . en(de) en(de) om/
hond(er)t pl(a)c(ken) payments te s(en)te andr(ies) ap(oste)l(s) te bet(alen) en(de)/
te loven(e) oft terpse dairt d(er) vrouwe(n) [voir] kat(linen) best genuege(n)/
sal te leve(re)n alle jair also lange als de voirs(creven) kat(line) leve(n) sal/
en(de) niet lange(r) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) kat(line) inde voirs(creven) goede behoude(n) sal een/
came(re) met eend(er) spijnde(n) en(de) solde(re) d(aer) bove(n) hoir p(ro)fijt d(aer) mede/
te doen It(em) sal de voirs(creven) kat(line) noch hebben also lange als sij/
leve(n) sal tvierdel vande(n) oefte opte voirs(creven) goede jairlix wasse(n)de/
It(em) sal de voirs(creven) coel bet(alen) hie(re)n bynne(n) allen den tsijs en(de) co(m)m(er)/
uut den voirs(creven) goede(n) gaende ten behoirlike(n) tijde [sond(er) afslach vand(er) voirs(creven) so(m)men] Ende alle/
dese voirs(creven) vorw(er)den (et)c(etera) haenw(ijc) velde fe(bruarii) vi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts