SAL7327, Act: V°282.1-R°283.1 (192 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°282.1-R°283.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
Cond zij allen lieden dat symoen van breetzijp [matheeus oliviers wone(n)de te wijchmale] es come(n) in jegew(oirdicheyt)/
der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft/
van janne vanden tymple thof des selfs jans gelege(n) te wijchmale/
alsoet gelege(n) es met den wynne(n)den landen beemde(n) en(de) eeusselen en(de)/
alsoet gelege(n) es [met] sijne(n) grechte(n) met den vorle(re)n en(de) met haghen geli/
kerwijs [en(de) also verre] jan vande(n) doirne de voirs(creven) goede aldair te pachte te houde(n) plach/
Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te dat sijn sal int jair/
ons he(re)n m cccc en(de) xxxiiii ene(n) t(er)mijn van twelff jae(re)n langc deen/
nae dand(er) sond(er) middel volge(n)de Elx jairs dae(re)n bynne(n) de voirs(creven) wy(n)/
nende lande elc boend(er) d(air) af voir twee mudde rogs en(de) een sester rogs/
goet en(de) payabel der mate(n) van li lov(en) met wa(n)ne en(de) met veede(re)n/
wail bereit d(er) mate(n) van loven(e) te sente andries misse apost(els) te/
betale(n) en(de) te loven(e) te leve(re)n dairt den voirs(creven) ja(n)ne genuege(n) sal te/
leve(re)n behoudelic dien dat de voirs(creven) wynne [jairlix] voir een mudde/
rogs gheve(n) sal een mudde tarwe(n) en(de) voir (½) mudde erwete(n) voir/
een half mudde rogs alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine/
als vervolghde schout Ende voirs(creven) eeussele beemde en(de) weyde [alle jair] om/
ene(n) vijftich holl(ansche) gul(den) goet en(de) gheve oft de weerde d(air) af in ande(re)n goede(n)/
ghelde te sente m(er)tens misse inden wijnt(er) te bet(alen) alle jair den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande late(n) sal ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
gelijc hij die vijnde(n) sal te sijne(n) aencome(n) Te wete(n) den roggene(n) aert besaeyt/
op iiii getidege voe(re)n en(de) des soe sal sijn besaeit i(½) boend(er) met tarwen/
en(de) dat coe(re)n sal de wynne striken en(de) veeghen en(de) vermaken It(em) dat/
gheerst lant eens om gedaen It(em) en mach de voirs(creven) [wynne] ten leste(n) jae(re) gheen/
lant moege(n) hoirvruchten It(em) sal de voirs(creven) wynne tcoe(re)n dat opt voirs(creven) lant/
wassen sal jairlix voe(re)n indes voirs(creven) jans schue(re) vue(re)n en(de) dat [tstroe dair af] ette(n) en(de) slite(n)/
met sijne(n) beesten en(de) te meste make(n) en(de) tselve mest voe(re)n vue(re)n opt/
tvoirs(creven) lant slands meeste(n) p(ro)fite en(de) hij en mach gheen mest noch/
stroe v(er)coepen It(em) sal de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) ja(n)ne jairlix saeyen/
iii mol(evaten) lijnzaets d(air) af dat de voirs(creven) jan tvlas hebbe(n) sal en(de) tsaet/
leve(re)n en(de) de wynne saelt hem doen sliten en(de) met den bollen te loven(e)/
leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne ten lesten jae(re) den vlasscart mesten/
also v(er)re men vi molevate lijnzaets saeyen mach en(de) te kersmisse/
eens om doen It(em) sal de voirs(creven) wynne vue(re)n den voirs(creven) ja(n)ne te/
loven(e) dair hij wilt ii voed(er) hoeys thoey van i boende(re)n hoeys/
uut den asselbroeke It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben tvierdel vande(n)/
/ oefte en(de) dat sal hem jan doen lesen en(de) de wynne sal ja(n)ne dand(er)/
drie viergedeelte te loven(e) leve(re)n weer hijt vercoept noch niet en v(er)coept/
en(de) alse hijs niet en vercoept soe sal de wynne den lesers den cost gheve(n)/
Item sal de voirs(creven) wynne jaerlix den voirscr(even) due(re)nde leve(re)n c walme(re)/
mandelen walme(re) om de huysinge vande(n) voirs(creven) hove mede te decken en(de)/
alsmen die ald(air) verdect soe sal de wynne den werclien diene(n) teten gheve(n)/
teenen en(de) dach dacroede(n) leve(re)n en(de) jan sal de dachue(re)n betalen It(em) sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) huyse houden vand(er) ond(er)ster rikelen nederwart/
It(em) alsmen aen de voirs(creven) goede [huyse] ty(m)mert oft plect d(air) toe sal de wynne den/
leem en(de) thout int hof vue(re)n It(em) mach de voirs(creven) wynne strunke(n) eyken hout/
dat hier voirmaels gestrunct es oec mach de wynne de willige(n) strunke(n)/
om de goede mede te vermaken en(de) hij en mach staeken lueck noch hout/
vercoepen It(em) en mach de voirs(creven) wynne [ten lesten jae(re)] gheen thuyne d afbreke(n) die aende(n)/
bog(ar)t staen aen den wynne(n)den hof en(de) aen den coelhof It(em) mach de voirs(creven)/
jan doen struncken also vele luex en(de) staken op de willige(n) te wijchmale/
als de voirs(creven) jan behoeve(n) sal aen sijne(n) thuyn te loven(e) [en(de) oec wijden snyde(n) en(de)] en(de) die sal de wynne/
ja(n)ne te loven(e) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne opte voirs(creven) goede sette(n) l poten/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) sal noch de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
ja(n)ne jairlix te loven(e) leve(re)n xii mandelen stroes [walme(re)] om sijne(n) wijng(ar)t/
dair mede te doen bijnden It(em) sal de voirs(creven) wynne veeghen op sijne(n) cost/
en(de) de wege doen maken alst men gebiet It(em) sal de voirs(creven) wynne/
gheve(n) alle jae(re) te paesschen ii[c] eye(re) en(de) te sente remeys misse xii/
l(i)b(ra) bote(re)n It(em) en mach de voirs(creven) wynne noch eeussele noch beemde/
breken noch besaeyen inde leste drie jae(re) It(em) sal de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) janne diene(n) alle jae(re) iiii daghe met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)den It(em)/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) janne een boend(er) lands wynnen aen/
sente g(er)trude(n) berch [te weten elc voe(r)] voir xl pl(acken) en(de) den selve(n) janne de vrucht d(air) af/
te loven(e) leve(re)n H(ier) af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesc(eiden) en(de) elc voir al symoen van breetzijp/
sijn sweer henr(ic) van gheele van wezemale reyne(re) vande(n) hoelvelde/
willems sone en(de) jan en(de) gheert van breetzijp bruede(re) des voirs(creven)/
symoens w de welke Et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)m[(us)] socer(us) rogge [velde] haenw(ijc)/
m(ar)tii xvi
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts