SAL7327, Act: V°339.4 (231 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°339.4  
Act

Transcription

2020-06-17 by Jos Jonckheer
Wij gedolf rogge en(de) denijs boys scepen(en) van loven(e) doen cond en(de) kenlic allen liede(n)/
dat want stoet en(de) tebat opv(er)staen was tusschen woute(re)n van belanden in deen side/
ende janne van buetsele in dande(re) van hoerre beyd(er) erve bi een gelege(n) inde hoelst(ra)te/
tusschen de goede lambrechts nachtegale en(de) gielijs quadolfs d ende hen beyde de/
voirs(creven) p(ar)tien daer af ghekeert hebbe(n) inder stat van loven(e) geswore(n) meeste(re)n en(de)/
wercliede te wete(n) in meest(er) plissis van vorst en(de) meest(er) ja(n)ne vand(er) bruggen/
Soe sijn de selve meest(ere)n voir ons come(n) en(de) hebben hoir seggen en(de) t(er)minatie vande(n)/
voirs(creven) stoete geseeght ind(er) manie(re)n hier nae volgende te weten inde(n) iersten/
dat de voirs(creven) woute(r) tusschen sine(n) hof en(de) den wech des voirs(creven) jans ene(n) levenden/
verde [dorne(n) haghe] setten en(de) houden vande(n) ene(n) pale tot den ande(re)n aldaer staende voertaen erflic in/
goede(n) state en(de) dien verde [haghe] sette(n) en(de) planten ten halfve(n) pale ap(ri)l(is) xxviii welc/
segge(n) voirs(creven) beyde de voirs(creven) p(ar)tien voir hen en(de) hoir naecomelinge malcande(re)n geloeft/
hebben vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) te voldoen alsoe dat elke(n) van hen vast en(de) seker/
sijn moghe ap(ri)l(is) xxviii In welke dinge(n) getuyghenisse en(de) meerd(er) vestich(eit) wi/
scepen(en) van lov(en) voirgh(enoemt) onse segele aen dese(n) l(ette)ren hebbe(n) doen hanghen ap(ri)l(is) xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts