SAL7327, Act: V°378.5 (264 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°378.5  
Act

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Tvonnisse tusscen librecht vand(er) haghen die ov(er)midts vo(n)nisse van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) gegoet ende geerft es voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) inde heerlich(eit) dou tierne te viler le ville in deen zijde en(de)/
noel doudelet van genepien in dande(re) alse van eenre koe die de/
voirs(creven) noel ter tijt dat hij rentmeest(er) van genepien was haelde/
inde voirs(creven) heerlich(eit) was gewijst met desen woirden dat de/
voirs(creven) noel de voirs(creven) koe wed(er)bringen sal ter plaetsen dair hijse haelde/
en(de) dae(re)n teynde(n) recht P(rese)nt(ibus) henr(ico) de calstr(is) nycholao kersmake(re)/
geldulpho rogge ger(ardo) de haenwijc dyonisio boys (et) arnoldo vande(n)/
velde maii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts