SAL7327, Act: V°90.1 (59 of 278)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
Cond zij allen lieden dat colart vand(er) rous van yncourt es come(n) in/
jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van m(ijn) he(re) de h(ere) woute(re)n vand(er) to(m)men p(ri)oer scloesters van s(in)t(er) claes/
englains bij ludic van tvoirs(creven) cloesters weghen xxi(½) boender lants/
luttel myn of meer ghelegen te yncourt in v stucken ald(aer)/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van sent jans halfmeye/
lestleden ene(n) t(er)mijn van twelff jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er)/
middel volgende elx jairs dae(re)n bynnen om seven(en)twintich g(ri)pe(n)/
te wete(n) xl pl(acken) payme(n)ts voir elke g(ri)pe gerekent tons(er) vrouwe(n)/
daghe lichtmisse te betalen en(de) [ind(er) stat wissel van] te loven(e) te leve(re)n [den voirs(creven) m(ijn) he(re) den prioer janne van vertrike en(de) mychiele van ly(m)merley oft den ene(n) van hen b(ri)ng(er) des briefs] alle jair den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout It(em)/
es vorwarde dat de voirs(creven) colart bymien den tween yerste(n)/
jae(re)n betalen sal elcs jaers xiii(½) g(ri)pen ind(er) voirs(creven) weerde(n) en(de)/
niet meer It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne noch/
hebben en(de) behouden sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de meyerie/
des voirs(creven) cloesters den en(de) alle den tsijs rente(n) erfpacht/
en(de) v(er)vallen [uutgesceiden trecht vande(n) leene] die tvoirs(creven) cloest(er) houdende es inde p(ro)chie/
van yncourt en(de) ald(aer) omtrent sond(er) d a en(de) d(aer) af sal hij/
jairlix betalen allen den tsijs en(de) co(m)mer uut den voirs(creven)/
goeden gaende [also in tijts dat den voirs(creven) cloest(er) d(aer)af gheen scade en come] It(em) es vorwarde dat de voirs(creven) wynne/
de gescriften en(de) rollen vanden vo tsijse en(de) rente(n) des/
voirs(creven) cloesters bynne(n) den [yersten jae(re) vanden] voirs(creven) t(er)mine eens vernuwe(n) sal/
en(de) doen scrive(n) die de [p(er)sone en(de) de] reengenoete(n) [dair af] diet nu tert ter/
tijt [houdende sijn op cost des voirs(creven) goidshuys] sijn It(em) es vorw(er) de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande late(n) sal ten afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine ind(er) vuege(n)/
h(ier)nae volgende Te wete(n) den ene(n) aert met rogge besaeit/
en(de) den ande(re)n aert met zomercoerne bezaeit wel en(de)/
loflic op sijn getidege voe(re)n en(de) derde(n) aert brake eens/
om gedaen ende alle dese voirs(creven) vorw(er)de(n) (et)c(etera) kersmake(re) rogge/
sept(embris) xxii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-16 by Inge Moris