SAL7328, Act: R°237.2 (198 of 338)
Search Act
previous | next
Act R°237.2  
Act
Date: 1434-01-09

Transcription

2015-03-04 by kristiaan magnus
It(em) jan van raetshove(n) die geleidt is tot den goed(en) jans van raetsh(oven)/
sijns soens in deen side gielijs polspoel he(n)nen vande(n) horneke rombout/
pijl en(de) he(n)ne(n) huyghe in dande(re) hebbe(n) dach genome(n) jege(n) den voirs(creven) ja(n)ne en(de)/
jan van raetsh(oven) jege(n) hen inde banc te love(n) te rechte te come(n) van heden/
in xiiii nachte(n) te mistide en(de) te pleghe(n) dies trecht wise(n) sal wit(te)[ma(n)] bone/
ja(nuarii) ix/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-01-02 by kristiaan magnus