SAL7328, Act: R°66.1-V°66.1 (64 of 338)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°66.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by Marc Rummens
It(em) gord van orsmale en(de) yde sijn wijf in deen zijde henrick van soubry die/
des voirs(creven) gords dochter heeft en(de) anne sijn wijf dochter des voirs(creven) gords in dande(r)/
sijn come(n) in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(en) en(de) hebben beleijt en(de) ver/
lijdt dat sij van alsulken stoote als sij und(er)linge hebben hadden vand(er) huweleker/
vorwairden gemaect en(de) getracteert tusscen den voirs(creven) goerde en(de) sijnen/
wive in deen zijde en(de) der voirs(creven) annen in dand(er) zijde verenicht ende/
veran veraccordeert sij sijn ind(er) manie(re)n hier nae volge(n)de Inden yerste(n)/
es vorwairde dat de voirs(creven) h(en)rion en(de) sijn wijf ter stont ov(er)hebben selen een/
huys en(de) hof met sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) inde bieststrate opden hoec vand(er)/
moelenstrate(n) tusscen de selve moelenstrate en(de) de goede g(er)trude(n) wilen stoc/
kelpots nu des voirs(creven) gords van orsmale sond(er) den voirs(creven) goerde en(de) sijnen/
wive d(aer) inne e(n)nich recht te hebben oft te behoude(n) in e(n)nig(er) maniere(n) en(de)/
[dair af selen sij hen te vestich(eit) doen sond(er) vertreck] voirt es vorw(er)de dat de voirs(creven) h(en)rion en(de) sijn wijf aflegge(n) en(de) quiten/
selen die twee mudde rogs d(er) mate(n) van lov(en) lijfpensien de welke/
de voirs(creven) wedewe joes wilen goird sculdich es van borgtochte(n) voir/
ja(n)ne van heev(er)le
te wete(n) deen mudde d(aer) af ten live pet(er) bollens/
des jonghen [die ov(er)geg(even) es gorde van adelberge] en(de) dand(er) mudde d(aer) af ten live kat(line) die wijf was willems/
[wilen noyen cupers] en(de) dat also te doen in goed(er)tijts dat den voirs(creven) goerde d(aer) af gheen/
scade en come en(de) den selve goerde d(aer) af scadeloes ontheffen/
Ende want joes rattema(n) wilen oec borge was voir de voirs(creven) twee/
mudde coe(re)ns en(de) midts dien beleidt es geweest tot den goede(n)/
des voirs(creven) gords van orsmale soe es vorwarde soe wa(n)neer de/
voirs(creven) henr(ick) de voirs(creven) ii mudde coe(re)ns gequijt sal hebben dat/
dan den voirs(creven) brief tussce(n) beyde de voirs(creven) p(ar)tien geleeght sal w(er)de(n)/
in behoude(n)d behoudender hant dair sijs in beyde(n) sijde(n) tevreden/
selen wezen Item es/
Item es vorwairde dat de voirs(creven) gord en(de) henrick eendrechtichlec op/
hoir goede d(aer) gord tochteer af es en(de) de voirs(creven) h(en)rion en(de) sijn wijf/
erfliede vercopen sal ee selen een mudde rogs lijfpensien om/
d(aer) mede te vernuege(n) henr(icke) vand(er) poirte(n) die den voirs(creven) gorde nut(er) tijt/
inde vroente heeft/
/ Noch es vorwairde dat de voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven) goerde ter stont/
leene(n) sal xi g(ri)pen te xl pl(acken) en(de) oec den voirs(creven) goerde en(de) sijn/
wijf houden van ete(n) van en(de) van drincken in sijne(n) cost gelijc/
hem selve(n) tot kersmisse toe naistcomen(de)/
Item want ind(er) voirs(creven) huweleker vorw(er)den getracteert was/
dat de voirs(creven) yde hebben soude vande(n) goede des voirs(creven) gords en(de) sijnr(e) docht(er)/
c ph(ilipp)us scilde op dat sij de selve gord voir hoir aflivich worde/
soe es nu gevorwairt dat oft dat also geviele dat den/
voirs(creven) henr(icke)
voirs(creven) yde den voirs(creven) henr(icke) aen de voirs(creven) hond(er)t scilde/
afslaen en(de) afcorte(n) sal allet gheene des sij [en(de) henr(ic) en(de) sijn wijf] voir den voirs(creven)/
goerde ter wittig(er) wairh(eyt) vande(n) voirs(creven) p(ar)tien verleeght en(de) geleent/
selen hebben allen argelist h(ier) inne uutgesceiden absoloens/
witteman augusti xiiii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-12 by Inge Moris