SAL7328, Act: V°341.2 (263 of 338)
Search Act
previous | next
Act V°341.2  
Act
Date: 1434-03-18

Transcription

2020-01-02 by Walter Winnelinckx
It(em) h(er) henr(ick) doelslege(r) prieste(r) die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n)/
van lov(en) beleidt es tot den goede(n) des voirs(creven) he(re)n en(de) vrouwen van assche/
heeft gelooft jonck(er) ja(n)ne van assche eest alsoe dat de hee(re) en(de) vrouwe/
van assche voirs(creven) hem niet en betalen de so(m)me van derthien hond(er)t/
g(ri)pen tstuck te xl pl(a)c(ken) [alsulc alse ten t(er)mine h(ier) nae bescr(even) gemeynlic in borsen gaen selen] tusscen dit en(de) xiiii nacht nae paesschen naest/
come(n)de dat de voirs(creven) h(er) henr(ick) den voirs(creven) jonck(er) janne uut sine(n) voirs(creven) /
beleyde goeden en(de) erven sal voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) inde goede/
te meerhout gelege(n) geheete(n) inde haghe met hue(re)n toebehoirte(n)/
opp(endorp) capellema(n) m(ar)tii xviii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-08 by kristiaan magnus