SAL7329, Act: R°211.1 (162 of 334)
Search Act
previous | next
Act R°211.1  
Act
Date: 1434-12-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-07 by Magda van Winkel
Van janne vanden bossche bastart/
Tvonnisse vanden saken hangende in gedinge tusschen ja(n)ne/
bacheler die ov(er)mids vonnisse van scepen(en) brieven van loven(e)/
geleit is tot den goeden beruerlic en(de) omberuerlic [vacat]/
[vacat] in deen zijde en(de) janne vanden bossche bastart/
inden name van [vacat] sijns soens alse rectoer/
vander capelle(n) van sinte katlijne(n) van ohain in dandere/
alse van seke(re)n goede(n) gelegen te ohain die de voirs(creven) rectoer/
ov(er) langhe jaren beseten hadde also hij seyde dair af/
dat de selve jan bacheler meynde dat de voirs(creven) jan de/
bastart de voirs(creven) goede noeme(n) soude en(de) de voirs(creven) jan de/
bastart meynde neen maer datse de voirs(creven) jan le/
bacheler noeme(n) soude de goede d(aer) hij hem rechts toe/
woude v(er)meten de scepen(en) van loven(e) d(aer) op gemaent/
vande(n) meyer van loven(e) wijsden voir een vonnisse dat/
de voirs(creven) jan bacheler de voirs(creven) goede noeme(n) soude/
daer aen hij meynde datme(n) hem ongebruyc dede/
p(rese)nt(ibus) will(elm)o lomb(ar)t joh(annis) de borch(oven) mych(aele) abs(oloens) nych(olao) k(er)smake(re)/
arnold(o) vync dyonisio bois (et) andr(ee) de voshe(m) dec(embris) x q(ua)rta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer