SAL7329, Act: R°213.5 (164 of 334)
Search Act
previous | next
Act R°213.5  
Act
Date: 1434-12-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-07 by Magda van Winkel
It(em) gheert strote die ov(er)mids vo(n)nisse van scep(enen) br(ieven) van loven(e)/
geleit is tot den goede(n) ghielijs ghielijs en(de) op de(n) dach van/
hede(n) inne gescr(even) was van willem vand(er) molen die gegoet is/
inde goede h(er) gielijs ghielijs d(aer) af dat hij hem becroende dat hij/
hem aen sijnre guedingen ongebruyc dede aen i huys en(de) hof/
geleg(en) te ned(er)wynde daer de voirs(creven) willem tot sijne(n) dage selve niet/
come(n) en is De scep(enen) gemaent vande(n) meye(r) wijsde(n) datme(n) den/
voirs(creven) gheerde vande(n) voirs(creven) goede(n) houden(de) soude in sijne(n) beleide also ve(r)re/
alst noch voir hen come(n) is p(rese)nt(ibus) borch(oven) k(er)smak(ere) abs(oloens) vync dec(embris) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer