SAL7329, Act: R°43.1-V°43.1 (9 of 15)
Search Act
previous | next
Act R°43.1-V°43.1  
Act

Transcription

2014-01-31 by Inge Moris
van der cap(it)len van ons(er) vrouwen/
inder stat van hoeye/
Item tvo(n)nisse tusscen h(e)r(e)n reyne(re)n van tielen en(de) wille(m)me delle/
ruwelle van dongelb(er)ge als mechtich gemaect vand(er) voirs cap(it)len/
in deen zijde ende hubin mattelot van ha(n)nut in dande(re) van/
zeke(re)n landen gelege(n) te ha(n)nut de welke men som houdende es/
van olivier van wezemale ende in so(m)mege(n) deele vande(n) jonck(er)/
van p(er)wez vande(n) hove van orbais de welke lande de voirs hubin/
genome(n) heeft tege(n) de voirs(creven) he(re)n vand(er) cap(it)len oft de ghene/
dies mechtich wae(re)n van hoe(re)n wege(n) ene(n) t(er)min van ix jae(re)n/
langc dair af dat de drie leden sijn elx jairs dae(re)n bynne(n)/
op d(er) he(re)n tsijs vande(n) gronde also in tijts te betale(n) dat de voirs(creven)/
cap(it)le dair bij gheen scade hebben en soude Ende voirtmeer om/
ix mudde [harts] coe(re)ns pacht van ha(n)nut en(de) mate van hoeye te betale(n)/
te wete(n) de v mudde d(aer) af robbeerde de pont jairlix te ludick/
te leve(re)n ende op iiii mudde d(aer) af der voirs(creven) cap(it)len te hoeye te/
leve(re)n op hubins cost gelijc goede ma(n)ne dat tuyghde(n) ende/
droegen Tuyghden voirt de scepen(en) vande(n) hove van orbais voirscr(even)/
dat midts gebreck vande(n) tsijse en(de) dat de voirs(creven) hubin niet in tijts/
betaelt en hadde de meye(r) faute(n) gedaen hadde op de lande dieme(n)/
van hoe(re)n hove houde(n)de was deen genechte de ande(re) de derde ende/
de vierde ende dat ten eynde de he(re)n hoe(re) goede selve bescudden/
moesten oft sii hadden voir den voirs grontchijs uutgewo(n)nen ghe/
worden ende des hadden de meye(r) en(de) sij voir hoe(re)n solar(ien) ene(n) scilt/
en(de) ene(n) lichte(n) gul(den) desselfs gelijx tuyghde(n) de scepen(en) van oliviers/
hove dat sii oec also dair op gedaight hadde(n) voir gebreck van/
tsiise en(de) dat [de meyer ende] sij d(aer) af hadden voir hoe(re)n solar(ien) iiii[(½)] g(ri)pen Tuyghde(n)/
oec dat elc boend(er) sculdich wae(re) dair af van tsijse iiii tornoyse/
Nochmeer tuyghden de goede knapen dat opt jair lestlede(n) de voirs(creven)/
hubin den voirs(creven) robbeert de pont van sijne(n) voirs(creven) v muden coe(re)ns/
niet betaelt en hadde en(de) dat de he(re)n vand(er) cap(it)len den selven
//
robeerde dair voir betaelde(n) en(de) betalen moeste(n) xvi g(ri)pen/
xl pl(acken) voir de gripe et Was gewijst en(de) uutgedrage(n) met dese(n)/
woirden dat de voirs(creven) hubin den voirs(creven) h(e)r(e)n reyne(re)n en(de) willem(me)/
inden name en(de) van wegen der voirs(creven) cap(it)len voldoen sal gelijc/
als de wairheit gedragen heeft p(rese)nt(ibus) will(elm)o lomb(ar)t jo(hannis) de/
borch(oven) mychaele abs(oloens) nycholao kersmak(er) (et) andrea de voshem/
scab(inis) lovan(iensibus) julii xx/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus