SAL7329, Act: R°454.1 (325 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°454.1  
Act
Date: 1435-06-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-03 by Magda van Winkel
It(em) henric vande(n) putte van willeb(ri)ngen es comen in jeg(enwordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat/
hij genome(n) heeft jegen jacoppe uuten lyemi(n)gen nu/
ter tijt borg(er)meest(er) te loven(e) de ca(m)me de oft/
tpanhuys des selfs jacops gelege(n) te willeb(ri)ngen aende/
kerke met den huysen hove(n) en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n)/
tusscen de goede h(er) henr(ix) hubrechts en(de) de strate/
ald(aer) te houde(n) [en(de)] te hebben en(de) te wynne(n) van k(er)smisse/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van iii jae(re)n lang deen/
na dand(er) volgen(de) alle weeken vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
om xxviii quarten hoppen [tienscher maten] elc quarte van iiii eenen/
labaey alsulke als hij ind(er) voirs(creven) ca(m)men bruwen sal alle/
weken oft te alst den voirs(creven) jacop gelieve(n) sal te bet(alen)/
en(de) int voirscr(even) panhuys te leve(re)n telke(n) t(er)mijne/
als v(er)volghde schout It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven)/
henric den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlix bet(alen) sal den/
tsijs uut den voirs(creven) goede(n) gaen(de) en(de) ca(m)men gaende/
It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) henr(ic) de voirs(creven) ca(m)me houde(n)/
sal op sijne(n) cost vand(er) onderster rikelen nederw(er)t wel/
en(de) lof en(de) oft men d(aer) op yet behoefde bynne(n) de(n) selve(n)/
tide te decken of te ty(m)me(re)n [van oude(n) wercke] dat d(aer) af de voirs(creven) henr(ic)/
den wercliede(n) den montcoste(n) geve(n) en(de) de voirs(creven) jacop/
dwerc en(de) de dachue(re)n betalen en(de) oft e(n)nig(er) nuwer/
tymeringe(n) behoefde d(aer) af sal de voirs(creven) jacop den last/
en(de) cost alleen dragen ende is ond(er)sproken alse vande(n)/
ande(re)n huysen bij d(er) voirs(creven) ca(m)men gelegen dat die de/
selve henr(ic) alleen op sijne(n) cost den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wel en(de) loflic van nuwen en(de) en(de) oude(n) wercke/
houde(n) sal [It(em) is It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) jacop den voirs(creven) henr(icke) gheven sal jairlix v [den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] v ellen wullens lakens alsulx als hij sijne(n) ande(re)n diene(re)n gheve(n) sal] ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) boys/
voshem junii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer