SAL7329, Act: V°172.2 (138 of 334)
Search Act
previous | next
Act V°172.2  
Act
Date: 1434-11-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-27 by Magda van Winkel
It(em) [is] den dach dat karele vander rivie(re)n he(r) van heer d hadde/
doen dach doen rase sijnen brueder voir m(ijn) he(r) den offic(iael) van/
ludic bijder stat van loven(e) met consente en(de) wille des/
voirs(creven) karels in p(rese)ntien van een deel van sijnen vriende(n)/
die geweest soude sijn van in vrydage naestcomen(de) ov(er)/
viii daghe uutgesedt van dien selven vrydage dat/
den dach soude sijn geweest een maent lang te/
wete(n) van in vrydage naestcomen(de) ov(er) vijf weeken/
cor(am) burg(imagistro) et q(uam) plu(r)ib(us) aliis de consilio no(vem)[br(is)] viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer