SAL7331, Act: R°127.1 (108 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°127.1  
Act

Transcription

2018-11-14 by kristiaan magnus
It(em) jan van walene van piet(er)hain wonen(de) tot lyshem es comen in jeg(ewoirdicheit)/
der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen jegen/
werot geheten colson [colchon] van lyshem thof des selfs warot [met den landen beemden bosschen en(de) allen sijnen toebehoirten] gelegen te/
lyshem Te houden te hebben van halfmerte naestcomen(de) eenen t(er)mijn/
van neghen jae(re)n elx jaers dae(re)nbynnen v om neghen mudde corens/
goet en(de) payabel der maten van thienen en(de) pacht van lyshem alle jae(re)/
te s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen en(de) te lyshem te leve(re)n alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)min due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle jae(re) leve(re)n int voirs(creven) hof iii[c] walme(re) om de huyse/
vanden voirs(creven) hove met dte decken en(de) alsmen die aldair v(er)deckt soe sal/
de voirs(creven) wynne den werclieden de dachue(re)n betalen en(de) den montcost/
gheven It(em) sal de voirs(creven) wynne bynnen den voirs(creven) t(er)mijne de voirs(creven)/
lande eens welen(en) loflijc ov(er)mesten [en(de) die oec wy(n)nen] gelijc sijnen reengenoeten boven en(de) beneden/
Es noch vorweerde dat de voirs(creven) jan van walene de voirs(creven) lande/
laten sal ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine(n) gelijc hij die aenveerdt [bij alsoe dat hij de vruchte hebben sal vanden lande(n) die [ten oeghsten] nae sijne(n) t(er)mij(n) besayt sijn om sijne(n) pacht hebbe(n) [d(aer)af te betale(n)] om i(½) mudde coren(en) eens te bet(alen)] Item/
de voirs(creven) wyn sal bynne(n) sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne eens de houwe vande(n) bossche/
vande(n) goede(n) voirs(creven) cor(am) roelofs ca(pelle)[ma(n) smet] oct(obris) xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts