SAL7331, Act: R°144.1-V°144.1 (120 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°144.1-V°144.1  
Act

Transcription

2019-01-02 by kristiaan magnus
Wij jan van ov(er)wynge de jonghe en(de) wout(er) smet scepen(en) van/
loven doen en(de) kenlic allen lieden dat opte(n) dach van/
heden come(n) sijn voe(r) [ons] de edele raes van graven hee(r)/
van heverle en(de) van malevien [en(de)] lodewijc de rike rent/
meester van loven(en) alse segge(re)n gecoe(re)n van goerde/
vande(n) bruyne(n) ghelden van ophem en(de) joese starke/
inde(n) name van hen en(de) janne de moyse(re)/
van wege(n) der ingeseten(en) der dorpen van belande(n)/
van hagersrode en(de) ande(re)n dien dat aengheet/
jacop uuten lyemi(n)gen conynestavel van loven jan/
vande(n) borchoven en(de) mychiel absoloens alse segge(re)n/
genome(n) vande(n) eerw(er)dege(n) vader in gode m(ijn) hee(r)/
den abt des godshuys van p(er)ke en(de) den co(n)vent/
des voirs(creven) godshuys inde(n) name vande(n) selve(n)/
godshuyse en(de) hebben hue(r) uutsprake vande(n) alsulke(n)/
stote als de voirs(creven) p(ar)tien hadden van eene(n) wege/
gelege(n) t(er) stat geheten aen den monick bosch strecken(de)/
van haghersrode en(de) van belande(n) te loven w(er)t/
na dat de voirs(creven) p(ar)tien hen voe(r) scepen(en) van/
loven(en) verbonde(n) hadden alsoe dat behoirt Na dat/
sij [de aensprake en(de) tverantw(er)den van beyde den voirs(creven) p(ar)tien] de ouders en(de) getugen aenhoirt hebben en(de) den/
voirs(creven) wech gevisenteert [t(er) plaetsen daer hij gelegen is] gedaen en(de) uutgesproke(n)/
inder manie(re)n h(ier) na volgen(de) Inden yersten/
datdwater comen(de) vander bierbeecscher [vliederbeecscher] heyde(n) en(de)/
vande(n) lande(n) daer ontrent gelegen ten voirs(creven) weghe/
uut(er) gescudt en(de) geweert sal w(er)den [vande(n) hee(r) of ande(re)n die des te doen hebben selen] dat tot den/
voirs(creven) weghe niet come(n) en sal maer sal loepen/
en(de) ganc hebben over t(er) plaetsen en(de) ov(er) dlant daer/
dat van outs geloepen heeft en(de) sculdich is te/
loepen gelijc als de waerheit gedrage(n) heeft ov(er)/
xxx jair en(de) daghe
//
Voert is hue(r) seggen dat den voirs(creven) wech wech bliven sal gelijc als hij tot heer toe [voirmaels] geweest heeft en(de) eer eer/
hij van yemande geingt of begraven gegrave(n) wart/
en(de) alsoe breet [en(de) wijde] bliven voirtaen alse de waerheit daer/
af gedragen heeft dat hij ov(er) xxx jaer en(de) dage/
geweest heeft Voert es hue(r) seggen dat tgodsh(uys)/
vande(n) p(er)ke ongelast sal bliven teewege(n) daghen/
van nu voertaen vande(n) houden vande(n) voirscr(even)/
weghe gelijc de getugen d gedrage(n) hebben dat/
hij [sij] ov(er) xxx jair en(de) daghe geweest heeft [hebbe] en(de)/
dat de breydde vande(n) selven weghe bliven sal/
gelijc voirscr(even) is tot eewegen dagen en(de) de/
getugen gedraigen hebben [ov(er) xxx jair en(de) daghe] Voert is hue(r) seggen dat/
dwat(er) dat opten voirs(creven) wech comen sal sijne(n)/
loop sal hebben m inde(n) bosch des voirs(creven) godshuys/
en(de) dat tselve godshuys int dnederste vander/
grecht aen den voirs(creven) bosch liggen(de) een gat sal/
doen maken en(de) dwat(er) daer doe(r) inde(n) selven/
bosch leyden na dat de getugen gedraghen/
hebben oft dat tselve godshuys maer oft sijt/
tselve wat(er) elde(r) leyden woude(n) vande(n) voirs(creven) wegen/
dat tvoirs(creven) godshuys dat doen sal mogen ov(er)/
sijn erve te sinen meeste(n) profite also dat den/
voirs(creven) wegen [wech] d(aer) af ghinc gheen hy niet gehyndert/
en zij Ende alse vand(er) cost onlanx d(aer) op [bij henricke van broecke ten bevele d(er) stat van loven d opten voirs(creven) wech] gedaen/
m(ijn) hee(r) vande(n) p(er)ke aengaen(de) bij dat behoude(n) de/
voirs(creven) segge(re)n te henw(er)t ov(er)wynge smet no(vembris) vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts