SAL7331, Act: R°148.1 (122 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°148.1  
Act

Transcription

2018-11-26 by kristiaan magnus
It(em) want h(er) coenraet van elsloe he(r) te zittert (et)c(etera) in deen zijde jan/
van hoeye en(de) henric rogghe die na den rechte der stat van/
loven geleyt sijn tot den goeden henrix vande(n) veken(en) en(de)/
jan storm die na den rechte der selv(er) stat comen/
en(de) geleyt is tot allen den goede(n) have en(de) erve joffr(ouwe)/
marien wedewe lodewijx wilen roelant en(de) des/
selfs
lodewijx roelants huers soen onlanx lede(n)/
in rechte come(n) sijn inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(en) vande(n) goede(n) van sinte aeghten [rode] met alle(n)/
ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n) daer af dat aensprake/
en(de) verantw(er)den gescietwas [is] en(de) de sake soe verre/
gehandelt met rechte dat beyde voirs(creven) p(ar)tien gewijst/
wae(re)n tot hue(re)n thoenisse Soe sijn beyde voirs(creven)/
p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) om seker reden(en) wille/
hen daer toe berue(re)nde en(de) hebben tvoirs(creven) gedinge te/
nyeute gedaen also dat dat volcomelic cesse(re)n sal sonder/
dat e(n)nich vande(n) p(ar)tien e(n)nige vorderinge van rechte/
int selve gedinge voert sal mogen doen en(de) dat [de voirs(creven) p(ar)tien en(de)] elc van hen/
vande(n) voirs(creven) p(ar)tien volcomelic staen sal [selen] op sijn trecht/
van hue(re)n bescheide van beleyden scepen(en) brieven/
en(de) ander(e)n in wat manie(re)n dat sij inder maten als/
sij deden [en(de) stonde(n)] eer sij inder voirs(creven) maten [manie(re)n] int recht quame(n)/
sonder argelist borch(oven) ca(pelle)[man] jul(ii) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts