SAL7331, Act: R°151.1 (127 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°151.1  
Act

Transcription

2019-06-22 by kristiaan magnus
It(em) h(er) coenraet van scoenvorst he(r) van elsloe en(de) van zittert met consente jaspers/
absoloens die met mychiele absoloens sijnen neve ov(er)mits vo(n)nisse van scepen(en)/
brieven van loven(en) geleyt is tot den goeden des voirs(creven) h(er) coenraets in deen zijde/
en(de) philips van madeghem die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieven van/
loven(en) geleyt is tot den goeden jonch(e)r dierix greve te zeyne in dande(re)/
hebben uutgeseedt en(de) verlenght den dach van alreheylegemisse die genome(n)/
was tvoirs(creven) seggen te seggen vanden segge(re)n op dat wijs [sijs] eens gewoirden hadden/
tot kersmisse naestcomen(de) en(de) den dach dae(re)nbynnen dat dov(er)man sijn/
seggen seggen soude die te kersmisse genomen was hebben sij verlengt/
tot ons(er) vrouwen dage liechtmisse daer naestvolgen(de) ende geloeft vast/
en(de) gestedich te houden wes biden segge(re)n oft ov(er)man die daer toe gecoren/
sal woirden geseegt sal woirden Voert heeft geloeft jasp(ar) absoloens te/
vervaen mychiele absoloens nu absent sijnde dat hij ter manissen des/
voirs(creven) philips tvoirs(creven) uutseggen [uutset] voir scepen(en) van loven(en) geloven sal vast en(de)/
gestadich te houden ca(pelle)[man] ov(er)wynge iunior oct(obris) ultima
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-29 by The Administrator