SAL7331, Act: R°182.3 (154 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°182.3  
Act

Transcription

2018-11-17 by kristiaan magnus
Van francarde polet/
Tvonnesse tusscen francarde polet in deen sijde janne yde janne bavays en(de)/
adame sone gielots wilen le fevre in dande(re) alse vanden quetsue(re)n en(de) leemde(n)/
die oriaen yde met sijnen hulperen den voirs(creven) francarde gedaen hadde(n) en(de)/
vande(n) meestergelde dat de meester vanden voirs(creven) francarde vande(n) voirs(creven)/
quetsueren gehaven ende gehadt hadde Dair af de voirs(creven) drie p(er)sone den vors(creven)/
francarde geloeft hadden te beteren en(de) dmeestergelt te betalen nae den/
rechte der stat van loven Dair op dat den pays vanden selven quetsue(re)n/
toeghinc en(de) gemaect was es gewijst met desen woirden dat de voirs(creven)/
jan yden jan bavays ende adaem den voirs(creven) francarde te bet(er)nissen doen/
selen elc van hen een bedevart te roemen ende derwert porren by(n)nen/
xl daige(n) naistcomende en(de) goede wairh(eit) d(aer)af brenge(n) en(de) hoe(re)n eed doen/
dat sij de bedevarde met hoirs selfs live gedaen hebben nae der stad recht/
van leven oft des voirs(creven) francars goeden moet hebben en(de) dat sij dmeest(er)/
gelt betalen selen P(rese)ntibus nych(olao) kersmak(ere) god(efrido) roelofs step(hano) smachts/
henr(ico) de borch(oven) ca(pelle)[ma(n)] ov(er)wynge smet dec(embris) t(ercia)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts