SAL7331, Act: R°221.1 (171 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°221.1  
Act

Transcription

 by 
It(em) wij h(enric) vande(n) borch(oven) en(de) wout(er) [smet] scepen(en) van loven(en) doen cond/
allen lieden dat come(n) sijn voir ons willem reers in/
deen zijde en(de) vranc chapelle in dande(r) om te/
verhuede(n) twist en(de) stoet die opv(er)staen mocht in/
tiden toecomen(de) van hue(re)r beyder huyse aen een/
gelegen inde proefstrate tusschen de goede jans/
uuten hove des jongen en(de) de herberge gehete(n)/
tscaep en(de) sijn eens worden der poente h(ier)/
na bescr(even) Te weten dat de voirs(creven) willem reers/
sal moghen ty(m)me(re)n also hoghe alst hem gelieft/
op alsulken(en) muer als hij sculd(ich) is te maken/
vande(n) vorsten eynde vande(n) stalle vanden voirscr(even)/
yngele tot [op] den [hoec vande(n)] nuwen stalle staen(de) inde h(er)berge/
gehete(n) tscaep en(de) met eene(n) haeysel moghen/
varen int dac vande(n) stalle vanden yngele op/
sijnen cost en(de) dat dwat(er) comen(de) vande(n) huysen/
des voirs(creven) willems en(de) vranx sijne(n) loop hebben sal/
opte scaelgie vanden yngele gelijc dat nu doet/
en(de) dat de voirs(creven) willem de goten liggen(de) op sijn/
voirs(creven) huys sal mogen houde(n) op sijne(n) cost en(de)/
de goete liggen(de) tusscen den stal des voirs(creven)/
willems en(de) den yngel selen sij samentlic op hue(re)n/
gemeyne(n) last houde(n) Ende en sal de voirs(creven)/
vranc gheen ty(m)meringe en sal moge(n) maken/
inde(n) voirs(creven) yngel d(air) met dat dlicht vande(n)/
huyse des voirs(creven) willems e(n)nich letsel hadde/
promitt(entes) ratu(m) (et) sat(is)f(actum) ja(nuarii) viii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts