SAL7331, Act: R°262.3 (203 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°262.3  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Van goerde v(ere)nkerlden/
Tvonnisse tusschen lambrechte de moncheal in deen zijde en(de)/
goerde v(ere)nkerlden in dande(re) alse van seke(re)n tsijse daer voe(r)/
dat de rentmeester van loven(en) op een huys en(de) hof des/
voirs(creven) lambrechts gepant hadde welken tsijs de also/
de voirs(creven) lambrecht meynde de voirs(creven) gord hem soude/
hulpen draghen om des wille dat hij eene(n) hof/
houdende wae(r) die aen den voirs(creven) rentmeest(er) voe(r) den voirs(creven)/
tsijs oec mede pant was es en(de) men bevant dat/
de voirs(creven) gord den tsijs van sinen hove aen den voirs(creven)/
rentmeest(er) betaelt heeft Es gewijst met desen/
woirden dat alzulken aensprake als de voirs(creven) lamb(echt)/
tot den voirs(creven) goerde w(er)t gedaen hadde den selve(n) goerde(n)/
gheen onstade doen en soude cor(am) k(er)smak(ere) roel(ofs) smacht/
borch(oven) ca(pelle)[man] ov(er)wynge fe(bruarii) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts