SAL7331, Act: R°296.1 (224 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°296.1  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
It(em) roelof van scaetbrouc heeft geloeft dat hij tp(ro)fijt van drie/
mudden [rox] lijfpensien [daer hij de macht af heeft staen(de) ten live (christ)inen skupere(n)] sal late(n) comen in orbe(r) en(de) p(ro)fijte der p(er)soene(n) hier/
nae volgen(de) te weten(e) der kerken van s(in)[te] katheline(n) te loven(en) vi oude vranc(rijx)/
crone(n) her lodewijke pynnoc ridde(r) vier oud(e) vranc(rijx) crone(n) goloys van/
wolmont x oud(e) cronen en(de) jans coeke x oud(e) crone(n) cor(am) rol(ofs) ca(pelle)[man]/
m(ar)tii p(rim)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts