SAL7331, Act: R°336.3-V°336.1 (250 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°336.3-V°336.1  
Act

Transcription

2018-11-24 by kristiaan magnus
It(em) roulant de gheest heeft geloeft de brieve h(ier) na v(er)claert/
die hij uut den hande(n) d(er) scepen(en) van loven(en) heeft om/
hem d(aer) mede te behulpe(n) inden rechte en(de) die tussce(n)/
den selve(n) roulande en(de) de kinde(re) jaspars wile(n)/
de rosseal ond(er) de voirs(creven) scepen(en) weder te be/
gesedt wae(re)n Te wete(n) eene(n) brief gemaect/
ond(er) scepen(en) [segele] van geldenake van (½) boender lants/
dat ja(m)mote rere cochte jege(n) erakijn rosseal It(em) eene(n)/
brief van i(½) boend(er) vi roede(n) myn lants gecocht/
bide(n) voirs(creven) ja(m)mot jegen janne chappebul ond(er) scep(enen)/
zegel van meleyn It(em) eene(n) brief van eene(n)/
opheffen van seke(re)n goede(n) dat pirar en(de) gerart/
robijn dede(n) vande(n) goede(n) hue(re)r moed(er) toebehoe(re)nde/
voe(r) scep(enen) van meleyn It(em) eene(n) brief van (½) mudde/
thiensch coren(en) tarwen op eene(n) hof gelege(n)/
en pierois pirois gemaec voe(r) scep(enen) van meleyn/
ond(er) s(in)t laureys hof It(em) eene(n) brief van ii/
mudde(n) tarwe(n) die ja(m)mot rele cochte jege(n) ja(n)ne/
robier voe(r) scep(enen) van meylhem It(em) eene(n) brief/
van iii dach(mael) boschs voe(r) scep(enen) van geldenake/
verhandelt en(de) gecocht bij ja(m)mot rere
//
It(em) eene(n) brief van viii stieren tarwe(n) die ja(m)mot/
voirs(creven) cochte voe(r) scep(enen) van meleyn jege(n) ja(n)ne reynewar/
ja(n)ne le begge en(de) ja(m)mot gruselijn It(em) noch/
eene(n) brief van meylhem van opheffe(n) van goede(n)/
bleve(n) na doot maroien die wijf was reynee(r)s/
rere It(em) eene(n) brief van eene eenre tenuere(n)/
en(de) (½) mudde tarwe(n) dwelc de voirs(creven) reyne(r)/
creegh ond(er) scep(enen) zegel van meylhe(m) It(em) eene(n)/
brief van (½) mudde corens ond(er) scepen(en) van/
meylhe(m) gemaect d(aer) met die de voirs(creven)/
reyne(r) cochte jege(n) eene(n) gehete(n) mathijse en(de)/
sine(n) wive t(er) stont na dat hij sijn recht/
vervolgt sal hebbe(n) of v(er)cocht w(er)den onge/
cancell(er)t wed(er) te brenge(n) t(er) plaetse(n) ond(er) meest(er)/
gielise vand(er) stoct d(aer) die lagen Daer af/
is borge jan dechebain(en) et p(ri)m(us) k(er)smak(ere)/
roel(ofs) martii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts