SAL7331, Act: R°37.1 (29 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°37.1  
Act

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Item ja(m)aert de page en(de) jorijs reynewaert beyde van nethene(n) hebben/
geloeft woute(re)n van nethene(n) sone jans van nethene(n) in bet(er)nissen ende/
zoenen vander doot jans wilen die bastaert van bossuyt na(tur)lec zone/
sone was he(re)n jans wijlen van bossuyt ridders de bedev(ar)den hier nae/
gescreven Inden iersten dat elc van hen doen sal een bedevaert in/
cypers [en(de) jaer en(de) daer inne te bliven] en(de) derwaert te porren bi(n)nen twee maenden nae den voetval dan/
naestcomende en(de) als sij van die(r) bedev(ar)t comen selen dat sij dan bi(n)ne(n)/
xl dagen daer naest volgen(de) porren selen en(de) doen een bedev(ar)t te rome/
en(de) als sij van daer comen selen sijn dat sij dan bi(n)nen xl dagen/
daer nae porren en(de) doen selen enen wech te sinte jacob(us) in galissien/
en(de) als sij van daer comen selen sijn dat sij bi(n)nen xl dagen daer/
nae porren en(de) doen selen een bedev(ar)t te rutchemadouwe ende als sij van/
daer comen dat sij dan porren selen en(de) doen een bedev(ar)t bi(n)nen xl/
dagen daer nae een bedev(ar)t te meylaenen En(de) elc van hen [sal] vanden voirs(creven)/
bedev(ar)den lestmaeels [en(de) jaer en(de) dach te bliven] goede waerheit met bringen met brieven en(de) hue(re)n eed doen/
dat sij de voirs(creven) bedev(ar)den in hue(re)n p(ro)peren p(er)sone gedaen hebben en(de) alsoe/
lange in cypers geweest hebben oft dat sij des voirs(creven) wouters van nethen(en)/
goeden moet en(de) genuege hebben selen Voert hebben de voirs(creven) ja(m)maert/
en(de) jorijs geloeft dat sij bi(n)nen den landen van brabant vlaenderen/
ludick henegeuwe noch van namen comen en selen noch hen onthauden nae/
en(de) acht(er) den tijt voirs(creven) dat sij nae elke bedev(ar)t voirs(creven) porren selen moeten/
sij en selen s alle de bedev(ar)de voirs(creven) voldaen hebben gelijc en(de) inder manie(re)n/
die voirs(creven) staen op zoenbreke te sine onder wat heren sij oft enich van/
hen in enich vanden voirs(creven) landen vonden worden oft des voirs(creven) wouters/
moet te hebben cor(am) capell(eman) et ov(er)winge julii xxx
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts