SAL7331, Act: R°415.1 (306 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°415.1  
Act

Transcription

2018-12-10 by kristiaan magnus
It(em) jan van oppendorp sone wilen wouters es comen in jegewordicheiden d(er)/
scepen(en) van loven ende heeft quijtgescouden voe(r) hem sijn erfgename(n) en(de)/
naecomelinge alle trecht ende aensprake die hij heeft of hebben mach in e(n)nig(er)/
manie(re)n aen de goede h(ier) nae bescreven te weten aen v dachmale lants gelege(n)/
te daelhem bij nedervelpe tusscen de goede jans vanden borchoven en(de) arnts mu(n)ters/
Item aen een half boender lands gelegen op duyngerloevelt tusscen de goede/
h(e)r(e)n jans swaefs ridders en(de) arnts munters Ende heeft geloeft de voirs(creven) jan van/
oppendorp op tvoirs(creven) lant nu(m)mermeer aen te spreken noch dair op te vervolghen/
met ghenen rechte gheestelic noch weerlick bij hem selven noch bij nyemande/
anders in gheenre manieren smacht smet maii xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts