SAL7331, Act: R°417.1 (310 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°417.1  
Act

Transcription

2018-12-14 by kristiaan magnus
Van meest(er) janne van lyere/
Item want meester jan vander straten diemen heet van lyere in decreten/
licenciaet die ov(er)mids machte van scepen(en) brieven van loven(en) hem/
bekent van jouffr(ouwe) katlinen van franckenberghe wedewe b(er)telmeeus/
wilen van elte(re) na de heerlicheit ons gened(ichs) he(re)n des h(er)togen/
van bourg(oig)[nen] ende van brabant en(de) sijnre stat recht van loven(en)/
met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) comen en(de) geleyt is tot/
vijftich rijnschen gulden(en) van goude goet en(de) gheeve erfeliker/
renten die de voirs(creven) jouffr(ouwe) katline hadde met scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) hue(r) en(de) den voirs(creven) wilen bertelmeeuse van jonch(e)r/
willem greve van zeyne he(r) van sinte aeghten rode bekent aen/
en(de) op dlant dorp heerlicheit en(de) goede van sinte aeghte(n)/
rode voirscr(even) en(de) van ottenborch met allen hue(re)n toebehoirte(n)/
gelijc dat inden scepen(en) brieven van loven(en) voirscr(even) d(aer) met/
dat de renten voirscr(even) bewijst sijn volcomelic begrepen is in/
deen zijde ende h(er) h coenraet van elsloe he(r) van sinte/
aeghten rode voirscr(even) in dande(re) op heden dach hadden/
inde banc te loven(en) vande(n) renten voirscr(even) ende de/
voirs(creven) h(er) coenraet te sinen daghe van rechte hem/
gesedt niet inde vierscae(re)n noch voe(r) trecht come(n) en is/
Soe eest na dien dat de voirs(creven) meest(er) jan met/
sinen geleverden voirspreke hem gep(rese)nteert hadde en(de) versocht/
datmen hem houden soude(n) vande(n) voirs(creven) renten in sinen/
beleyde en(de) goeden rechte na inhoude(n) sijnre brieve dat/
de he(re)n scepen(en) van loven(en) gemaent vande(n) meyer gewijst/
hebben voe(r) een vonnisse want de voirs(creven) h(er) coenraet/
niet comen en is ten opstaen des meyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) den voirs(creven) meest(er) janne vande(n) voirs(creven) rente(n) houden/
sal in sinen beleyde also verre alst noch voe(r) de/
scepen(en) comen is cora(m) kersmake(re) r smacht borch(oven)/
ov(er)wynge smet maii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts