SAL7331, Act: R°430.4-V°430.1 (322 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°430.4-V°430.1  
Act

Transcription

2018-12-11 by kristiaan magnus
Cond sij allen liede(n) dat jan vand(er) biest molde(r) es come(n)/
in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van janne gielijs de molen des/
selfs jans gehete(n) gelege(n) op de ve [te loven] inde(n) werft buyte(n) d(er) beghijne(n)/
porte metten bog(ar)de tot d(er) voirs(creven) molen behorende [Behoudelic dien dat de voirs(creven) jan de helcht vande(n) oefte jairlijx inde(n) voirs(creven) bog(ar)de wasende hebben en(de) behouden sal] Te houden/
en(de) te hebben van s(in)te jans messe naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van/
vier jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elx/
jaers dae(re)n bynne(n) om viertich mudde(n) rogs goet en(de) payabel/
d(er) mate(n) van loven(en) alle jae(re) tvierendeel d(aer) af te s(in)te remeys messe/
dand(er) vierendeel te kersmess(e) terdel vierdel te paessche(n) en(de)/
tvierde vierendeel te s(in)[te] jans messe te betale(n) te vier t(er)mijne(n)/
de(n) voirs(creven) janne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende ende telken
//
t(er)mijne als vervolghde schout Item es vorweerde dat de voirs(creven)/
molde(r) den voirs(creven) t(er)mijn duerende de voirs(creven) molen houdende sal van/
allen ruerende wercke Item want de voirs(creven) molde(r) de steene/
vand(er) voirs(creven) molen ontseet metten duyme soe es vorweerde/
dat de voirs(creven) molde(r) voe(r) tslijten van elken duym ten eynde van/
sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne betalen sal twee oude schilde en(de) eest/
dat sake dat de voirs(creven) molde(r) den steen ten e de steene/
ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne dicker levert en(de) laedt/
dan hem die gelevert sijn soe sal oic de voirs(creven) molde(r) hebben/
en(de) afslaen voe(r) elken duym twee oude schilde It(em) is/
vorwerde dat de voirs(creven) molde(r) ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine/
tslijten vanden werke d(er) voirs(creven) molen ghelde(n) en(de) betalen/
sal ten prijse vande(n) molensleeghers die hen dies v(er)staen/
[It(em) es] H(ier) af sijn borghe(n) des voirs(creven) molde(r) als pr(i)ncipael sculde(re)n/
ongesund(er)t en(de) onv(er)scheide(n) en(de) elc voe(r) al jan zoete/
gielijs ghete(n) zoetman tymm(er)man [en(de)] gord bubbele(re) molde(r)/
et p(ri)m(us) borch(oven) smet junii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts