SAL7331, Act: R°58.1 (51 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°58.1  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
Van jacop uuten lye(ming)[en]/
It(em) uut dien dat jacop uuten lyemyngen die na den rechte der stat/
van loven(en) come(n) en(de) geleyt is tot allen den goede(n) have en(de) erve/
h(ere)n jans van kuyc hee(r) van hoeghstrate(n) mette(n) rechte h en(de) met/
der stat brieven van loven(en) hadde doen inscriven de goede liede/
vande(n) dorpen van mere en(de) van meerle die den voirs(creven) jacop/
aen scuttercoren ongebruyc en(de) letsel deden en(de) hen doen/
dach beteeken(en) op in dond(er)sdage lestlede(n) tot welke(n) dage/
sij noch oec op hede(n) niet come(n) en sijn Soe eest dat/
hee(re)n tscepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers gewijst/
hebbe(n) voir een vonnisse datme(n) den voirs(creven) jacoppe vande(n)/
voirs(creven) scutter coren houde(n) sal in sinen beleyde also v(er)re/
alst noch voe(r) de scepen(en) come(n) is P(rese)nt(ibus) nych(olai) kersmak(ere)/
god(efrido) roelofs stephano smacht henr(ico) de borch(oven) walt(ero) ca(pelle)[ma(n)]/
joh(ann)e de ov(er)wynghe iunio(r)e (et) walt(ero) smet aug(usti) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts