SAL7331, Act: R°63.2 (55 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°63.2  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
It(em) henricus boelart heeft geloeft meester pete(re)n voet rentmeest(er)/
van arschot als van eene(n) beemde gelegen te ha(m)me des/
he(re)n van arschot die v die de voirs(creven) henr(ic) jegen ja(n)ne/
vand(er) delft gen in hueringe(n) genome(n) heeft den t(er)mijn/
van v(er)f vii jae(re)n van s(in)[te] m(er)tens missed(aer) naest volgen(de) [lestleden]/
due(re)nde elx jae(r)s dae(re)n by(n)nen xliiii r(ins) gul(den) van goude/
goet en(de) gheeve alle jae(re) te s(in)[te] jans misse bap[t(isten)]/
te betale(n) jairlix den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] ov(er)wynge iunior smet aug(usti) xxviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts