SAL7331, Act: R°73.1 (62 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°73.1  
Act
Date: 1436-08-01

Transcription

 by 
van meester pete(re)n voet/
en(de) h(er) janne vanden hellegate prieste(r)/
Tvo(n)nisse vanden gedinge hangen(de) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen meester/
pete(re)n voet in deen zijde en(de) h(ere)n janne vanden hellegate prieste(r) in dande(re) alse/
van seke(re)n haefliken goeden te weten van ii bidden ii gordinen eenen hemel een/
dosine sitten cussene eenen erne pot een tritsoir en(de) een wafelyser welke/
have de voirs(creven) meester peter meynde en(de) seyde dat de voirs(creven) h(er) jan gehadt/
en(de) aenweert hadde nae doet lijsbetten vanden hellegate sijns wijfs wittich/
suster [svoirs(creven) h(er) jans] daer op de voirs(creven) h(er) jan antw(er)de en(de) seyde met sijnen gelev(er)den/
voirspreke dat hij vander voirs(creven) haven niet meer gehadt en heeft dan hem/
toebehoirde en(de) daer boet hij sijnen eedt voir te doen Alsoe dat de he(re)n/
scepen(en) van loven(en) gemaent vanden meye(r) wijsden voir een vo(n)nisse dade de/
voirs(creven) h(er) jan sijnen eed gelijc hij geboden hadde dat hij daer mede gestaen/
soude doen dede de voirs(creven) h(er) jan sijnen eedt ind(er) manie(re)n h(ier) naebescr(even)/
en(de) seyde des meester peter my betijdt dat ic van dien bedden en(de) van/
ande(re)n haefliken goeden daer af hij my aengesproken heeft meer gehaven/
soude hebben dan my toebehoirt daer af en hebbe ic niet meer ewech/
dan my toebehoirt dat nemic op mijn borst als een priester cor(am)/
kersmake(re) roelofs smacht borch(oven) ca(pelle)[man] ov(er)wynge iunior smet aug(usti) p(rim)[a]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts