SAL7331, Act: R°75.3 (64 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°75.3  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
Van gieliarde co(n)negon/
Tvo(n)nisse tusschen janne coulon als procureerder der cappittulen van nyvel/
in deen sijde en(de) gielijse co(n)nigon in dande(re) alse van xxiii mudde corens daer af/
de x(½) mudde int jaer van xxxiii gegroest waren waren op x[c] en(de) xxxv pl(acken)/
en(de) dov(er)bate vanden selven corne op viii[c] en(de) xxviii pl(acken) die de voirs(creven) jan den/
voirs(creven) gijlijaerde eysschen(de) was van acht(er)stelligen pachte van lande dat de voirs(creven)/
gielijs jeghen de voirs(creven) cap(it)le in jaerscharen genomen hadde daer af dat/
den t(er)mijn leden is daer op dat de voirs(creven) h gielaerde hem dede v(er)antw(er)den/
seggen(de) dat waer wae(re) dat hij de voirs(creven) lande genomen hadde maer die hadde/
van hem voert aenveert een geheten collijn del soutaine De welke hem/
geloeft hadde vanden voirs(creven) pachte aen de cap(it)le van nyvel voirs(creven) tontheffen/
en(de) den pacht te betalen Es gewijst met desen woirden nae aensprake/
v(er)antw(er)den en(de) tkennen en(de) hen dat de voirs(creven) gielijs gedaen hadde dat hij/
den voirs(creven) janne vanden voirs(creven) pachte betalen soude oft bewijsenisse van/
betalingen en(de) hadde hij yemande voert te volghen dat hij dat doen/
mocht met rechte p(rese)nt(ibus) scabinis p(re)d(i)c(t)is sept(embris) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts